سفارش مشتری

 

سوئیچ جریان

ولتاژ مجاز (V)

قدرت عملکرد

cos

125V

AC

220V

AC

(A)مجاز Amps
غیر هادی 1 15 15
جریان القا جریان مجاز 0.75 3.5 2.5
جریان چرخان قفل شده 0.45 21 15
 
مدل سایز محل اتصال مورد استفاده برای بکار انداختر سوئیچ (L/min)
مینیمم جریان ماکسیمم جریان
جریان جریان کاهنده جریان جریان کاهنده
HFS-25 1 18 21 45 50
1-1/2 30 35 100 105
2 50 58 150 155
2-1/2 75 86 187 200
3 100 115 225 260
طراحی سایت توسط سنادیتا
طراحی سایت