سفارش مشتری

 

سمبل
تصوير
 
 

 

مشخصات
سايز قطر
12mm
16mm
20mm
25mm
32mm
40mm
50mm
63mm
80mm
100mm
عملکرد
نوع دو عملکردي
سيال
هوا(به وسيله ي 40 صافي صاف شده است)
مقدار فشار
1~9Kgf / cm 2
فشار ثابت
13.5Kgf / cm 2
مقدار دما
-5~70 ° C
نوع ترمز
ضربه گير
سايز محل اتصال
m5×0.8
8/1"
4/1"
8/3"

 

 

 

 

 

 

 

 نحوه ي سفارش کالا

(1) SDA
(2) S
20 (3)
30 (4)
(5) S

 > > >   SDA  S 20×30 -S (معادل همان عبارت نوشته شده در جدول ميباشد)

 
(1)  : مدل SDA : دو عملکردي , (2) :  آهن رباS -  : با مگنت  -  خالي : بدون آهن ربا
 
(3) : اندازه ي قطر  ,   (4) : کورس
 
(5) : راد :
 
خالي : (FEMALE)
 B : راد مذکر(MALE)
 N : بدون راد
 
 
 
 
 
 
ليست کورس استاندارد
سايز قطر(mm)
12 16
20
25
32 40 50 63 80 100
مدل سنسور
بدون آهن ربا
60mm تا5,10,15,20
85mm تا5,10,15,20
90mm تا5,10,15,20
100,110mm
  90mm تا5,10,15,20
..100,110,120,130
×
آهن ربا
50mm تا5,10,15,20
75mm تا5,10,15,20
90mm تا5,10,15,20
100mm
90mm تا5,10,15,20
100,110,120mm

CSI-J

CSI-G

ماکسيمم کورس
60mm
100mm
120mm
130mm
 

 

 ابعاد

 

 

مدل
استاندارد
با آهن ربا
D
E
F
G
K1
L
M
N1
N3
O
P1
P3
P4
R
S
T1
T2
U
V
W
X
Y
قطر/آيتم
A
BI
C
A
BI
C
کورس<=10
کورس>10
12
22
5
17
32
5
27
-
6
4
1
M3x0.5
10.2
2.8
6.3
6
M5x0.8
هر دو طرف:قطر 6.5 , راد:M5x0.8 , سوراخ سراسري:قطر 4.2
12
4.5
-
25
16.2
23
1.6
6
5
-
-
16
24
5.5
18.5
34
5.5
28.5
-
6
4
1.5
M3x0.5
11
2.8
7.3
6.5
M5x0.8
هر دو طرف:قطر 6.5 , راد:M5x0.8 , سوراخ سراسري:قطر 4.2
12
4.5
-
29
19.8
28
1.6
6
5
-
-
20
25
5.5
19.5
35
5.5
29.5
36
8
4
1.5
M4x0.7
15
2.8
7.5
-
M5x0.8
هر دو طرف:قطر 6.5 , راد:M5x0.8 , سوراخ سراسري:قطر 4.2
14
4.5
2
34
24
-
2.1
8
6
1.3
10
25
27
6
21
37
6
31
42
10
4
2
M5x0.8
17
2.8
8
-
M5x0.8
هر دو طرف:قطر 8.2 , راد:M6x1.0 , سوراخ سراسري:قطر 4.6
15
5.5
2
40
28
-
3.1
10
8
12
10
32
31.5
7
24.5
41.5
7
34.5
50
12
4
3
M6x1
22
2.8
9
-
8/1"
هر دو طرف:قطر 8.2 , راد:M6x1.0 , سوراخ سراسري:قطر 4.6
16
5.5
6
44
34
-
2.15
12
10
18.3
15
40
33
7
26
43
7
36
58.5
12
4
3
M8x1.25
28
2.8
10
-
8/1"
هر دو طرف:قطر 10 , راد:M8x1.25 , سوراخ سراسري:قطر 6.5
20
7.5
6.5
52
40
-
2.25
16
14
21.3
16
50
37
9
28
47
9
38
71.5
15
5
4
M10x1.5
38
2.8
10.5
-
4/1"
هر دو طرف:قطر 11 , راد:M8x1.25 , سوراخ سراسري:قطر 6.5
25
8.5
9.5
62
48
-
4.15
20
17
30
20
63
41
9
32
51
9
42
84.5
15
5
4
M10x1.5
40
2.8
11.8
-
4/1"
هر دو طرف:قطر 11 , راد:M8x1.25 , سوراخ سراسري:قطر 6.5
25
8.5
9.5
75
60
-
3.15
20
17
28.7
20
80
52
11
41
62
11
51
104
15
20
6
5
M14x1.5
45
4
14.5
-
8/3"
هر دو طرف:قطر 14 , راد:M12x1.75 , سوراخ سراسري:قطر 9.2
25
1.5
10
94
74
-
3.65
25
22
36
26
100
63
12
51
73
12
61
124
18
20
7
5
M18x1.5
55
4
20.5
-
8/3"
هر دو طرف:قطر 17.5 , راد:M14x2 , سوراخ سراسري:قطر 11.3
30
13
10
114
90
-
3.65
32
27
35
26

 

                ابعاد ميله ي راد پيستون

 

 

قطر/آيتم
B2
 E
F
 G
  H 
 I
J
K2
    L
M
 V
 W
12
17
16
4
1
10
8
4
M5x0.8
10.2
2.8
6
5
16
17.5
16
4
1.5
10
8
4
M5x0.8
11
2.8
6
5
20
20.5
19
4
1.5
13
10
5
M6x1
15
2.8
8
6
25
23
21
4
2
15
12
6
M8x1.25
17
2.8
10
8
32
25
22
4
3
15
17
6
M10x2.5
22
2.8
12
10
40
35
33
4
3
25
19
8
M14x1.5
28
2.8
16
14
50
37
33
5
4
25
27
11
M18x1.5
38
2.8
20
17
63
37
33
5
4
25
27
11
M18x1.5
40
2.8
20
17
80
44
39
6
5
30
32
13
M22x1.5
45
4
25
22
100
50
45
7
5
35
36
13
M1026x1.5
55
4
32
27

 

طراحی سایت توسط سنادیتا
طراحی سایت