سفارش مشتری

((جکهاي مدل MAC و MA )) 

 

سمبل
تصوير
 
 
 
مشخصات
 63mm
50mm
40mm
32mm
25mm
20mm
16mm
اندازه قطر
نوع دو عملکردي
عملکرد
هوا(به وسيله ي 40 صافي صاف شده است)
سيال
1~9Kgf/cm2
مقدار فشار
13.5Kgf/cm2
فشار ثابت
-5~70 ° C
مقدار دما
ضربه گير
استاندارد
نوع ترمز
 
ترمز قابل تغيير
-
قابل تغيير
4/1"
 
8/1"
M5x0.8
سايز محل اتصال

 

 

 

 

 

 

  نحوه ي سفارش کالا

(1) MA
(2)
20 (3)
(4) 50
(5) LB

 > > > MA U 20x50-LB (معادل همان عبارت نوشته شده در جدول ميباشد)

 
(1)  : مدل 
MA : دو عملکردي
MAC :دو عملکردي با ترمز
  
 
(2) :مدل کاسه ازپشت  - خالي : مدل محوري - CM : مدل گرد-انتها ,U :مدل صاف-انتها   (3) : اندازه ي قطر  ,   (4) :کورس
 
 
(5) : نوع  نصب :
مدل محصول
سمبل
مدل محصول
سمبل
خالي
 
FA
 
LB
 
SDB
 
 توجه:کورس ترمز قابل تغيير فقط براي قطر 50 و 63 موجود ميباشد. 

 

 

ليست کورس استاندارد
سايزقطر
(mm)
کورس استاندارد
ماکسيمم کورس
تنظيم کورس تا بيش از
سويچ سنسور
سويچ مغناطيسي
نگهدارنده ي سويچ
16
25
50
75
80
100
125
150
160
175
200
 
 
 
 
 
 
300
650

CSI-F

CSI-U

CSI-S

B-16
20
25
50
75
80
100
125
150
160
175
200
250
300
 
 
 
 
500
650
B-20
25
25
50
75
80
100
125
150
160
175
200
250
300
350
400
450
500
500
650
B-25
32
25
50
75
80
100
125
150
160
175
200
250
300
350
400
450
500
500
650
B-32
40
25
50
75
80
100
125
150
160
175
200
250
300
350
400
450
500
500
650
B-40
50
25
50
75
80
100
125
150
160
175
200
250
300
350
400
450
500
500
650
B-50
63
25
50
75
80
100
125
150
160
175
200
250
300
350
400
450
500
500
650
B-63

ابعاد

 

قطر/آيتم
A
AI
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
P
Q
R
S
U
V
W
X
AR
AX
AY
Y#
16*
114
98
38
60
16
22
16
10
16
10
5
M6 x 1
M16 x 1.5
14
6
12
14
9
21
6
5
M5
6
25
22
-
20
137
116
40
76
21
28
12
16
20
12
6
M8 x 1.25
M22 x 1.5
10
8
16
19
12
27
8
6
8/1"
7
33
29
9
25
141
120
44
76
21
30
14
16
22
17
6
M10 x 1.25
M22 x 1.5
12
8
16
19
12
30
10
8
8/1"
7
33
29
10.5
32
147
120
44
76
27
30
14
16
22
17
6
M10 x 1.25
M24 x 2.0
12
10
16
25
15
35
12
10
8/1"
8
37
32
13
40
149
122
46
76
27
32
14
16.7
24
17
7
M10 x 1.25
M30 x 2.0
12
12
20
25
15
41.6
16
14
8/1"
9
47
41
15

                         

قطر/آيتم U V
50 53 16
63 67 16

 

  لوازم نصب

  FA - مدل لبه ي ساکن جلو

 

سمبل B مدل(C(MA مدل(C(MSA BB BC BD BE BF BP F
قطر/آيتم 0-50 51-100
16 38 60 60 85 3 26 - 52 40 5.5 16
20 410 76 76 101 4 38 - 64 50 6.5 12
25 44 76 76 101 4 38 - 64 50 6.5 14
32 44 76 76 101 4 47 33 72 58 6.5 14
40 46 76 76 101 4 50 36 84 70 6.5 14

LB - مدل لبه ي ساکن دو پشته

سمبل
B
F

AA(مدلMA)

مدل(AA(MSA
AB
AC(مدلMA)
مدل(AC(MSA
AE
AF
AL
AQ
AP
AT
AH
قطر/آيتم
0-50
51-100
0-50
51-100
16
38
12
98
98
123
25
86
86
111
44
32
13
6
5.5
3
20
20
40
12
122
122
147
25
106
106
131
54
40
15
8
6.5
3
25
25
44
14
122
122
147
29
106
106
131
54
40
15
8
6.5
3
25
32
44
14
142
142
167
19
126
126
151
59
45
25
8
6.5
4
32
40
46
14
142
142
167
21
126
126
151
64
64
25
8
6.5
4.5
36

SDB - مدل لبه ي نوساني پشت

سمبل
D
S
Q
CA
مدل             (CB(MA
مدل(CB(MSA
CD
CE
CF
CH
CT
CP
CQ
PA
PB
قطر/آيتم
0-50
51-100
16
16
9
12
-
107
107
132
23
-
12
20
2.3
5.5
16.5
21
17
20
21
12
16
51
128
128
153
48
67
32
32
3
6.5
22
27
22.5
25
21
12
16
51
132
132
157
48
67
32
32
3
6.5
22
27
22.5
32
27
15
16
51
135
135
160
52
67
36
36
4
6.5
24
30
24.5
40
27
15
20
55
137
137
162
56
71
40
40
4
6.5
28
34
28.5

محل اتصال

 محل اتصال I                               -                             محل اتصال Y 

 قطر16                                                                      قطر

 قطر20-40                                                                   قطر 

  

قطر/آيتم
NA
NC
ND
NE
NF
NG
NH
NJ
NK
NL
NM
NN
NP
NQ
PA
PB
20
16
8
30
40
11
15
M8x1.25
10
16
14
8
8
15
40
21
16.5
25
19
10
40
52
15
20
M10x1.25
12
20
18
10
10
20
52
25
19.5
32
19
10
40
52
15
20
M10x1.25
12
20
18
10
10
20
52
25
19.5
40
25.4
10
45
57
15
25
M12x1.5
15
24
23
14
10
20
57
31
26

سر جکي غرغري

 

آيتم/قطر
20
25~32
40
50~63
MA
51
58
58
70
MB
20
22
22
22.5
MC
6
7
8
8.5
MD
17
21
21
28
ME
24
26
28
34.5
MF
11.5
11.5
11.5
13
MG
6
7
8
8
MH
8
10
12
15
MI
M8×1.25
M10×1.25
M12×1.25
M12×1.25
MJ
M8×1.25
M10×1.25
M12×1.25
M12×1.25
MK
13 °
12°
12°
13 °

محل اتصال کلي

 

آيتم/قطر
20
25~32
40
50~63
PA
9
11
12
14
PB
23
27
30
35
PC
8
10
12
14
PD
17
21
24
28
PE
36
43
50
57
PF
48
57
65
75
PG
M8×1.25
M10×1.25
M12×1.25
M14×1.25
PH
13°
13°
13°
15°

طراحی سایت توسط سنادیتا
طراحی سایت