سفارش مشتری

 

 


ردیف
    توضیحات
تعداد
مصالح استاندارد
1
پیچ شاخص
1
استیل ضد زنگ
2
شاخص
1
پلاستیک
3
حلقه فوری
1
استیل ضد زنگ
4
واشر
1
استیل ضد زنگ
5
واشر خارجی
1
پلاستیکهای مهندسی
6
بدنه
1
آلیاژ آلومینیوم
7
O-ring(بالا)
1
وایتونNBR
8
وضعیت بالا
1
پلاستیکهای مهندسی
9
واشر داخلی
1
پلاستیکهای مهندسی
10
چرخ دنده ی جناحی
1
آلیاژ استیل
11
وضعیت پایین
1
پلاستیکهای مهندسی
12
O-ring پایین
1
وایتونNBR
13
سوکت
2
NBR
14
چرخ دنده ی جناحی
2
آلومینیوم / استیل ریخته گری شده
15
پیستون O-ring
2
وایتونNBR
16
وضعیت پیستون
2
پلاستیکهای مهندسی
17
پیستون راهنما
2
نایلون 66
18
فنر
*
فنر استیل
19
گیره فنر(L)
*
نایلون 66
20
گیره فنر(R)
*
نایلون 66
21
متصل کننده گیره
*
برنج
22
کاسه انتهاییO-ring
2
وایتونNBR
23
کاسه انتهایی
2
آلومینیوم / استیل ریخته گری شده
24
کاسه انتهایی متوقف کننده پیچ
2
فنر استیل
25
پیچ تنظیم
2
فنر استیل
26
پیچ تنظیم مهره
2
فنر استیل
27
پیچ تنظیم واشر
2
فنر استیل
28
پیچ تنظیم O-ring
2
وایتونNBR

 

 

طراحی سایت توسط سنادیتا
طراحی سایت