سفارش مشتری

 

 (FR / AW)

مشخصات
فشار آزمایش 15.3Kgf/cm2
ماکسیمم فشار عملکرد 10.2Kgf/cm2
دمای محیط و دمای سیال
-5 تا 60 درجه سانتیگراد
دقت فیلتر
5 میکرون
جنس کاسه

پلی کربنات

کاسه ی محافظ کاسه

AW20 (بدون کاسه)

AW 30~50A (با کاسه)

مقدار فشار جایگاه 0.51~8.67  Kgf/cm2
ساختمان نوع لبریز

تصوير

 

AW3000-03

 

AW2000-02

   

 

 

 

 

 

 

 نحوه ی سفارش محصول

(5) G

(4) B

(3) 03

(2) 3000

(1) AW

 معادل عبارت جدول بالا میباشد >>> AW 30 - 03  B  G

(1) - مدل : فیلتررگلاتور

(2) - سایز شیر : 2000،3000،4000,5000

(3) - سایز محل اتصال : 01: 8/1" - 02: 4/1" - 03: 8/3" - 04: 2/1"

(4) - براکت

(5) - مدل فشار سنج : خالی یا G:فشار سنج گرد

سمبل

 

 

 

 

 

مدل مشخصات گرداوری لوازم یدکی
تخلیه دستی تخلیه اتوماتیک

(L/min(ANR

 

جریان مجاز

(Rc(PT

 

سایز محل اتصال

(Rc(PT

قطر محل اتصال فشار سنج

براکت فشار سنج قطر فیلتر کردن گرداوری کاسه
تخلیه دستی تخلیه اتوماتیک
AW2000-02 AW2000-02D 550 4/1 8/1 B220

G36-2-01

/

G36-10-01

1129116 C200F AD62
AW3000-02 AW3000-02D 2000 4/1 8/1 B320 111585 C300F AD43
AW3000-03 AW3000-03 2000 8/3 8/1 B320 111585 C300F AD43
AW4000-03 AW4000-03D 4000 8/3 4/1 B420

G46-2-02

/

G46-10-02

1116103 C400F AD44
AW4000-04 AW4000-04D 4000 2/1 4/1 B420 1116103 C400F AD44
AW4000-06 AW4000-06D 4500 4/3 4/1 B420 1116103 C400F AD44
AW5000-06 AW5000-06D 7000 4/3 4/1 B640 111724 C400F AD44
AW5000-10 AW5000-10D 7000 1 4/1 B640 111724 C400F AD44
  

ابعاد

 

 

AW3000-4000

  

مدل قطر محل اتصال A B C D E F G H J K L M P P با تخلیه اتوماتیک
B
AW2000 4/1 40 164.5 78 40 56.8 30 34 45 5.4 15.4 55 2.3 33.5 40 187.5
AW3000 4/1 . 8/3 53 211 92.5 53 60.8 41 40 46 6.5 8.0 53 2.3 42.5 56 248.5
AW4000 8/3 . 2/1 70 262.5 112 70 70.5 50 54 54 8.5 10.5 70 2.3 52.5 73 300
AW4000-06 4/3 75 265 114 70 70.5 50 54 56 8.5 10.5 70 2.3 52.3 73 304

 

 

 (FR / AW20~40)

 

مشخصات
فشار آزمایش 15.3Kgf/cm2
ماکسیمم فشار عملکرد 10.2Kgf/cm2
دمای محیط و دمای سیال
-5 تا 60 درجه سانتیگراد , هنگامی که ضد یخ است
دقت فیلتر
5 میکرون
جنس کاسه

پلی کربنات

کاسه ی محافظ کاسه

AW20 (بدون کاسه)

AW 30~50A (با کاسه)

مقدار فشار جایگاه 0.51~8.67Kgf/CM2
ساختمان نوع لبریز

تصوير

 

AW30-03

 

AW20-02

 

 

 

 

 

 

 

نحوه ی سفارش محصول

(5) E

(4) B

(3) 03

(2) 30

(1) AW

  معادل عبارت جدول بالا میباشد >>> AW 30 - 03  B  E

(1) - مدل : فیلتررگلاتور

(2) - سایز شیر : 20،30،40

(3) - سایز محل اتصال : 01: 8/1" - 02: 4/1" - 03: 8/3" - 04: 2/1"

(4) - براکت

(5) - مدل فشار سنج : خالی یا G:فشار سنج گرد ، E : فشار سنج مربعی

سمبل

 

 

 

 

 

 

 

مدل مشخصات گرد آوری لوازم یدکی
تخلیه دستی *تخلیه اتوماتیک

(Rc(PT

سایز محل اتصال

(Rc(PT

قطر محل اتصال فشار سنج

لوازم براکت فشار سنج قطر فیلتر کردن کاسه ی جمع آوری
تخلیه دستی تخلیه اتوماتیک
AW20-01 AW20-01D 8/1 8/1 AR20P-270AS

G36-2-01

~

G36-10-01

AF20P-060S C2SF AD27
AW20-02 AW20-02D 4/1
AW30-02 AW30-02D 4/1 AW30P-270AS AF30P-060S C3SF

(AD37(N.C

(AD38(N.O

AW30-03 AW30-03D 8/3
AW40-02 AW40-02D 4/1 4/1 AR40P-270AS

G46-2-02

~

G46-10-02

AF40P-060S C4SF

(AD47(N.C

(AD48(N.O

AW40-03 AW40-03D 8/3
AW40-04 AW40-04D 2/1

ابعاد

 

مدل
قطر محل اتصال
مشخصات استاندارد
مشخصات قابل تغییر
قطر پایه براکت
A
B
C
D
E G
H
J
K
M N P Q S T U V W Y Z B
AL20
8/1 . 4/1
40
160 73 52 40 80 63 27 5 30 34 44 5.4 15.4 55 2.3 30 28.5 14 6 177
AL30
4/1 . 8/3
53
201 86 59 57 80 66 30.5 3.5 41 40 46 6.5 8 53 2.3 31 38.5 19 7 242
AL40
4/1 . 8/3 . 2/1
70
239 92 75 73 105 76 38.5 1.5 50 54 54 8.5 10.5 70 2.3 35.5 42.5 21 7 278

 

 

مدل
مشخصات استاندارد
گیره اتصال
با شلنگ زهکشی
B
B
AW20
-
-
AW30
209 208
AW40
247 246
طراحی سایت توسط سنادیتا
طراحی سایت