سفارش مشتری

 

(رگلاتورAR) 

 

 

تصوير

 

AR30-03

 

AR20-02

مشخصات
فشار آزمايش 15.3Kgf/cm2
ماکسيمم فشار عملکرد 10.2Kgf/cm2
 مقدار فشار قرارگاه Kgf/cm2 0.51~8.67
دماي محيط و دماي سيال -5~60درجه سانتيگراد
ساختمان نوع لبريز

 

 

 

 

 

 

 نحوه ي سفارش محصول

(5) G (4) B (3) 03 (2) 3000  (1)AR

 معادل عبارت نوشته شده در جدول ميباشد >>> AR  3000 - 03 B E

(1) - مدل : رگلاتور ، (2) - سايز شير : 2000-3000-4000-5000

 (3) - سايز محل اتصال : 01  - 02  - 03 - 04 - 06  - 10

(4) - براکت ، (5) - مدل فشار سنج : خالي يا G : فشار سنج گرد

 

سمبل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

مدل
مشخصات
لوازم يدکي

(L/min(ANR

جريان مجاز

(Rc(PTسايز محل اتصال

قطر محل اتصال فشار سنج
فشار سنج
اجزاء براکت
AR2000-02
550
4/1
8/1

G36-2-01

/

G36-10-01

B220
AR3000-02
2500
4/1
B320
AR3000-03
2500
8/3
B320
AR4000-02
6000
8/3
4/1

G46-2-02

/

G46-10-02

B420
AR4000-03
6000
2/1
AR4000-04
6000
4/3
AR5000-06
8000
4/3
B420
B420
B640
AR5000-10
8000
1
B640

 

ابعاد
   

مدل قطر محل اتصال A B C D E F G H J K L M N
AR2000 4/1 40 95 17 40 56.8 30 34 45 5.4 15.4 55 2.3 33.5
AR3000 4/1 . 8/3 53 127.5 35 53 60.8 41 40 46 6.5 8 53 2.3 42.5
AR4000 8/3 . 2/1 70 149.5 37.5 37.5 65.5 50 54 54 8.5 10.5 70 2.3 52.5
AR4000-06 4/3 75 154.5 40.5 40.5 69.5 50 56 56 8.5 10.5 70 2.3 52.5
AR5000 4/3 . 1 90 168 48 48 75.5 70 65.8 65.8 11 11 90 3.2 52.5

 

 

 

(رگلاتور AR20 ~ 50)

 

تصوير

 

AR30-03

 

AR20-02

مشخصات
فشار آزمايش 15.3Kgf/cm2
ماکسيمم فشار عملکرد 10.2Kgf/cm2
 مقدار فشار قرارگاه Kgf/cm2 0.51~8.67
دماي محيط و دماي سيال -5~60درجه سانتيگراد
ساختمان نوع لبريز

 

 

 

 

 

 نحوه ي سفارش محصول

(5) E (4) B (3) 03 (2) 30  (1)AR

 معادل عبارت نوشته شده در جدول ميباشد >>> AR  30 - 03 B E

(1) - مدل : رگلاتور ، (2) - سايز شير : 20-30-40-50

 (3) - سايز محل اتصال : 01 : 8/1" - 02 : 4/1" - 03 : 8/3 " - 04 : 2/1" - 06 : 4/3" - 10 : 1

(4) - براکت ، (5) - مدل فشار سنج : خالي يا G : فشار سنج گرد ، E : فشار سنج مربعي

 

سمبل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

مدل
مشخصات
لوازم يدکي

(Rc(PTسايز محل اتصال

قطر محل اتصال فشار سنج
*فشار سنج
اجزاء براکت
AR20-01
8/1
8/1

G36-2-01

/

G36-10-01

AR20P-270AS
AR20-02
4/1
AR30-02
4/1
AR30P-270AS
AR30-03
8/3
AR40-02
8/3
4/1

G46-2-02

/

G46-10-02

AR40P-270AS
AR40-03
2/1
AR40-04
4/3
AR50-06
4/3
AR50P-270AS
AR50-10
1
                                                  *AR20~50 داراي فشار سنج گرد و مربعي  با يک O-ring و دو جايگاه پيچ ميباشند . 

ابعاد
 

  

مدل قطر محل اتصال مشخصات استاندارد مشخصات قابل تغيير
فشار سنج قطر پايه براکت ابعاد نصب پنل
A C B D E F G J K L M N P Q S T U V
AR20 8/1 . 4/1 40 26.5 94 57 65 29.5 2 30 34 44 5.4 15.4 55 2.3 25 28.5 14 6
AR30 4/1 . 8/3 53 31 116 59 66 30.5 3.5 41 40 46 6.5 8 53 2.3 31 38.5 19 7
AR40 4/1 . 8/3 . 2/1 70 36 128 68 74 35 3.5 50 54 54 8.5 10.5 70 2.3 35.5 42.5 21 7
AR50 4/3 . 1 90 43 169 87 84 44.5 3.5 70 66 65.8 11 13 90 3.2 - - - -

 

طراحی سایت توسط سنادیتا
طراحی سایت