سفارش مشتری

 

( فيلتر / AF )

 

تصوير

 

AF20-02

 

AF30-03

مشخصات
فشار آزمايش 15.3Kgf/cm2
ماکسيمم فشار عملکرد 10.2Kgf/cm2
دماي محيط و دماي سيال
-5 تا 60 درجه سانتيگراد , هنگامي که ضد يخ است.
دقت فيلتر
40 ميکرون
جنس کاسه
پلي کربنات
کاسه ي محافظ کاسه

AF2000 (بدون کاسه)

AC3000~ 5000 (با کاسه)

 

 

 

 

 

 

 

 نحوه ي سفارش محصول

 (5) D  (4) B  (3) 03  (2) 3000  (1)AF

 

معادل عبارت جدول بالا ميباشد>>> AF 3000-03 B D

 (1) - مدل : فيلتر

 (2) - سايز شير : 2000-3000-4000-5000

(3) - سايز محل اتصال , 01، 02 ، 03 ، 04 ، 06 ، 10

(4) - براکت

(5) - نوع تخليه > خالي : تخليه نيمه اتوماتيک ، C:تخليه اتوماتيک (N.C) و D:تخليه اتوماتيک (N.O)

 

مدل مشخصات گرد آوري لوازم يدکي
تخليه دستي *تخليه اتوماتيک

L/min(ANR)

جریان مجاز

(Rc(PT

سايز محل اتصال

حجم کاسه براکت قطر فيلتر کردن کاسه ي جمع آوري
تخليه دستي تخليه اتوماتيک
AF2000-02 AF2000-02D 750 4/1 15 B240 1129116 C200F AD62
AF3000-02 AF3000-02D 1500 4/1 20 B340 111585 C300F AD43
AF3000-03 AF3000-03D 1500 8/3 20 B340 111585 C300F AD43
AF4000-03 AF4000-03D 4000 8/3 45 B440 1116103 C400F AD44
AF4000-04 AF4000-04D 4000 2/1 45 B440 1116103 C400F AD44
AF4000-06 AF4000-06D 6000 4/3 45 B540 1116103 C400F AD44
AF5000-06 AF5000-06D 7000 4/3 130 B640 111724 C400F AD44
AF5000-10 AF5000-10D 7000 1 130 B640 111724 C400F AD44

  

ابعاد

 AF2000

 AF3000 . 4000

 AF5000

 

مدل قطر محل اتصال A B C D E F G H J K L M P با تخلیه اتوماتیک
B
AF2000 4/1 40 97.5 11 40 17 30 27 22 5.4 8.4 40 2.3 40 120.5
AF3000 4/1 . 8/3 53 132.5 14 53 16 41 40 23 6.5 8 53 2.3 56 170
AF4000 8/3 . 2/1 70 168.5 18 70 17 50 54 26 8.5 10.5 70 2.3 73 206
AF4000-06 4/3 75 172.5 20 70 14 50 54 25 8.5 10.5 70 2.3 73 210
AF5000 4/3 . 1 90 247.5 24 90 23 70 66 35 11 13 90 3.2 90 285.5

 

( فيلتر / AF20 ~ 50A)

تصوير

 

AF20-02

 

AF30-03

مشخصات
فشار آزمايش 15.3Kgf/cm2
ماکسيمم فشار عملکرد 10.2Kgf/cm2
دماي محيط و دماي سيال
-5 تا 60 درجه سانتيگراد , هنگامي که ضد يخ است
دقت فيلتر
5 ميکرون
جنس کاسه
پلي کربنات
کاسه ي محافظ کاسه

AF20 (بدون کاسه)

AC30~ 50A (با کاسه)

 

 

 

 

 

 

 

 نحوه ي سفارش محصول

 (5) D  (4) B  (3) 03  (2) 30  (1)AF

 

معادل عبارت جدول بالا ميباشد>>> AF 30-03 B D

 (1) - مدل : فيلتر

 (2) - سايز شير : 20-30-40-50

(3) - سايز محل اتصال , 01: 8/1" ، 02: 4/1" ، 03: 8/3" ، 04: 2/1" ، 06: 4/3" ، 10: 1"

(4) - براکت

(5) - نوع تخليه > خالي : تخليه نيمه اتوماتيک ، C:تخليه اتوماتيک (N.C) و D:تخليه اتوماتيک (N.O)

سمبل

 

تخليه دستي

 

تخليه اتوماتيک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدل مشخصات گرد آوري لوازم يدکي
تخليه دستي *تخليه اتوماتيک

(Rc(PT

سايز محل اتصال

حجم کاسه لوازم براکت قطر فيلتر کردن کاسه ي جمع آوري
تخليه دستي تخليه اتوماتيک
AF20-01 AF20-01D 8/1 8 AF20P-050AS AF20P-060S C2SF AD27
AF20-02 AF20-02D 4/1 8 AF20P-050AS AF20P-060S C2SF AD27
AF30-02 AF30-02D 4/1 25 AF30P-050AS AF30P-060S C3SF (AD38(N.O
AF30-03 AF30-03D 8/3 25 AF30P-050AS AF30P-060S C3SF (AD37(N.C
AF40-02 AF40-02D 4/1 45 AF40P-050AS AF40P-060S C4SF

 (AD48(N.O

 (AD48(N.C

AF40-03 AF40-03D 8/3 45 AF40P-050AS AF40P-060S C4SF
AF40-04 AF40-04D 2/1 45 AF40P-050AS AF40P-060S C4SF
AF50-06 AF50-06D 4/3 45 AF50P-050AS AF50P-060S C4SF
AF50-10 AF50-10D 1 45 AF50P-050AS AF50P-060S C4SF

                                                      *AF20 فقط تخليه اتوماتيک (N.C) دارد و AF30~50 تخليه اتوماتيک (N.O) , (N.C) را دارد.

ابعاد

 

 

مدل
قطر محل اتصال
مشخصات استاندارد
مشخصات قابل تغيير
قطر پايه براکت
با تخليه اتوماتيک
A
B
C
D
P
E
F
G
H
J
K
L
M
B
AF20
8/1 . 4/1
40
97
10
40
-
18
30
27
22
5.4
8.4
40
2.3
115
AF30
4/1 . 8/3
53
129
14
53
57
16
41
40
23
6.5
8
53
2.3
170
AF40
4/1 . 8/3 . 2/1
70
165
18
70
73
17
50
54
26
8.5
10.5
70
2.3
204
AF50
4/3 .1
90
245
24
90
-
23
70
66
35
11
13
90
3.2
284

 

مدل
مشخصات استاندارد
با شلنگ زهکشي
گيره اتصال
B
B
AF20
-
-
AS30
136
137
AF40
172
173
AF50
252
253

 

طراحی سایت توسط سنادیتا
طراحی سایت