سفارش مشتری

 (FR+L / AC2010 ~ 5010)

 

تصوير

 

AC4010-04

 

AC3010-03

 

AC2010-02

 

AC2010-02D

 

 

مشخصات
فشار آزمايش
15.3Kgf/cm2
ماکسيمم فشار عملکرد
10.2 Kgf/m2
دماي محيط و دماي سيال
-5 تا 60 درجه سانتيگراد , هنگامي که ضد يخ است
دقت فيلتر
40 ميکرون
روغن قابل اجراي توصيه شده
روغن درجه يک توربين ISOVG32
جنس کاسه
پلي کربنات
کاسه ي محافظ کاسه

AC2010 (بدون کاسه)

AC3010A ~ 5010 (با کاسه)

قرارگاه مقدار فشار
0.51 تا 8.67 Kgf/cm2
ساختمان
نوع لبريز
ترکيب کردن
فيلتر- رگلاتور
AW2000 ~ 5000
روغن زن
AL2000 ~ 5000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نحوه ي سفارش کالا

 

 (6)G  (5)D  (4)03  (3)10  (2)30  (1)AC

 

معادل عبارت داخل جدول ميباشد >>> AC  30  10 -03  D  G

 (1) - مدل  AC : واحد FR.L

 (2)سايز شير:  20 - 30 - 40 - 50

 (3) - FR.L

(4) - سايز محل اتصال : 01: 8/1" - 02: 4/1" - 03: 8/3" - 04: 2/1" - 04: 2/1" - 06: 4/3" - 10: 1"

(5) - نوع تخليه :  خالي:نيمه اتوماتيک - C : تخليه اتوماتيک (N.C) و D : تخليه اتوماتيک (N.O)

(6) - مدل فشار سنج خالي يا : G : فشار سنج گرد - E : فشار سنج مربعي

 

سمبل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدل مشخصات
تخليه دستي *تخليه انوماتيک

(L/min(ANR

جريان مجاز

(Rc (PT سايز محل اتصال

قطر محل اتصال فشار سنج بشقاب جداکننده با براکت فشار سنج
AC2010-02 AC2010-02C 500 4/1 8/1 Y20T

G36-2-01

/

G36-10-01

AC3010-02 AC3010-02C 1700 4/1 8/1 Y30T
AC3010-03 AC3010-03D 1700 8/3 8/1 Y30T
AC4010-02 AC4010-03D 3000 8/3 4/1 Y40T

G46-2-02

/

G46-10-02

AC4010-03 AC4010-04D 3000 2/1 4/1 Y40T
AC4010-04 AC4010-06D 3000 4/3 4/1 Y50T
AC5010-06 AC5010-10D 7000 4/3 4/1 Y60T
AC5010-06 AC5010-10D 7000 1 4/1 Y60T

 

 *AC20 فقط داراي تخليه اتوماتيک مدل (N.C)ميباشد و AC30 ~40 داراي تخليه اتوماتيک (N.O) و (N.C) ميباشند.

 

ابعاد
 

 

            

مدل
قطر محل اتصال
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
با تخليه اتوماتيک
B
AC2010
4/1
90
164.5
78
40
56.8
30
45
24
5.5
8.5
5
22
23
50
187
AC3010
4/1 - 8/3
117
211
92.5
53
60.8
41
58.5
35
7
11
7
34.2
26
70.5
248.5
AC4010
8/3 - 2/1
154
262.5
112
70
70.5
50
77
40
9
13
7
42.2
33
88
300
AC4010-06
4/3
164
267
114
70
70.5
50
82
40
9
13
7
46.2
36
88
304

 

 

 (FR+L / AC20A ~ 40A) 

 

تصوير

 

AC30A-03

 

AC20A-02

 

AC20A-02DE

 

 

مشخصات
فشار آزمايش
15.3Kgf/cm2
ماکسيمم فشار عملکرد
10.2 Kgf/m2
دماي محيط و دماي سيال
-5 تا 60 درجه سانتيگراد , هنگامي که ضد يخ است
دقت فيلتر
5 ميکرون
روغن قابل اجراي توصيه شده
روغن درجه يک توربين ISOVG32
جنس کاسه
پلي کربنات
کاسه ي محافظ کاسه

AC20 (بدون کاسه)

AC30A و 40A (با کاسه)

قرارگاه مقدار فشار
0.51 تا 8.67 Kgf/cm2
ساختمان
نوع لبريز
ترکيب کردن
فيلتر
AF20 تا 40
روغن زن
AL20 تا 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نحوه ي سفارش کالا

 

 (6)E  (5)D  (4)03  (3)A  (2)30  (1)AC

 

 

معادل عبارت داخل جدول ميباشد >>> AC  30  A-03  D  E

 (1) - مدل  AC : واحد FR.L

 (2) - سايز شير:  20 - 30 - 40

 (3) - FR.L

(4) - سايز محل اتصال : 01: 8/1" - 02: 4/1" - 03: 8/3"

(5) - نوع تخليه :  خالي:نيمه اتوماتيک - C : تخليه اتوماتيک (N.C) و D : تخليه اتوماتيک (N.O)

(6)-مدل فشار سنج خالي يا : G : فشار سنج گرد - E : فشار سنج مربعي

 

 

سمبل
 

 

 

 

 

 

 

 

مدل مشخصات
تخليه دستي *تخليه انوماتيک

(Rc (PT سايز محل اتصال

قطر محل اتصال فشار سنج بشقاب جداکننده با براکت فشار سنج
AC20A-01 AC20A-01C 8/1 8/1 Y200T

G36-2-01

~

G36-10-01

AC20A-02 AC20A-02C 4/1 8/1 Y200T
AC30A-02 AC30A-02D 4/1 8/1 Y300T
AC30A-03 AC30A-03D 8/3 8/1 Y300T
AC40A-02 AC40A-02D 4/1 4/1 Y400T

G46-2-02

~

G46-10-02

AC40A-03 AC40A-03D 8/3 4/1 Y400T
AC40A-04 AC40A-04D 2/1 4/1 Y400T

 

*AC20 فقط داراي تخليه اتوماتيک مدل (N.C)ميباشد و AC30 ~40 داراي تخليه اتوماتيک (N.O) و (N.C) ميباشند.

 

ابعاد 
 

 

 

مدل
قطر محل اتصال
مشخصات استاندارد
مشخصات اختياري
A
B
C
D
قطر پايه براکت
با فشار سنج
با تخليه اتوماتيک
E
F
G
H
J
K
قطر K
L
M
N
P
Q
B
AC20A
8/1 - 4/1
83
160
73
80
41.5
30
24
33
12
5.5
5.5
3.2
50
63
27
5
177
AC30A
4/1 - 8/3
110
201
86
80
55
41
35
-
14
7
7
4
71
66
30.5
3.5
242
AC40A
4/1 - 8/3 - 2/1
145
239
92
105
72.5
50
40
-
18
9
9
4
88
76
38.5
1.5
278

 

طراحی سایت توسط سنادیتا
طراحی سایت