سفارش مشتری

 

 (F.R.L(AC2000 ~ 5000

 

تصوير

AC5000-06

AC2000-02

AC4000-04D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات
فشار آزمايش
15.3Kgf/cm2
ماکسيمم فشار عملکرد
 10.2Kgf/m2
دماي محيط و دماي سيال
-5 تا 60 درجه سانتيگراد , هنگامي که ضد يخ است
دقت فيلتر
40 ميکرون
روغن قابل اجراي توصيه شده
روغن درجه يک توربين ISOVG32
 جنس کاسه
پلي کربنات
 
کاسه ي محافظ کاسه
 

AC2000 (بدون کاسه)

AC3000 ~ 5000(با کاسه)

 قرارگاه مقدار فشار
0.51 تا 8.67 Kgf/cm2
 ساختمان
نوع لبريز
 ترکيب کردن
فيلتر
AF2000 ~ 5000
رگلاتور
AR2000 ~ 5000
روغن زن
AL2000 ~ 5000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نحوه ي سفارش کالا

 

(6)G (5)D (4)03   (3)00  (2)30 (1)AC 

 

 

معادل عبارت داخل جدول ميباشد >>>AC  30 00 - 03 D  G

(1) - مدل : واحد FRL

(2) - سايز شير : 20 - 30 - 40 - 50

(3) - F.R.L

(4) - سايز محل اتصال : 01: 8/1" - 02: 4/1" - 03: 8/3" - 04: 2/1" - 06: 4/3" - 10: 1"

(5) - نوع تخليه :   خالي :تخليه نيمه اتوماتيک - C: تخليه اتوماتيک (N.C) و  D:تخليه اتوماتيک (N.O)

(6) - مدل فشار سنج - خالي يا , G: فشار سنج گرد

 

 

سمبل

 

 

 

 

 

 

 

 

مدل مشخصات  
تخليه دستي تخليه انوماتيک

(L/min(ANR

جريان مجاز

(Rc (PT

سايز محل اتصال

قطر محل اتصال فشار سنج بشقاب جداکننده با براکت فشار سنج
AC2000-02 AC2000-02D 500 4/1 8/1 Y20L

G36-2-01

~

G36-10-01

AC3000-02 AC3000-02D 2000 4/1 8/1 Y30L
AC3000-03 AC3000-03D 2000 8/3 4/1 Y30L
AC4000-02 AC4000-02D 4000 8/3 4/1 Y40L

G46-2-02

~

G46-10-02

AC4000-03 AC4000-03D 4000 2/1 4/1 Y40L
AC4000-04 AC4000-04D  4500 4/3 4/1 Y40L
AC5000-06 AC5000-06D 5000 4/3 4/1 Y60L
AC5000-10 AC5000-10D 5000 1 4/1 Y60L

 

 

ابعاد

 

 

 

مدل
قطر محل اتصال
 
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
با تخليه اتوماتيک
B
AC2000
4/1
140
125
38
40
56.8
30
50
24
5.5
8.5
5
22 23 50
147.5
AC3000
4/1 - 8/3
181
156.5
38
53
60.8
41
64
35
7
11
7
34.2 26 70.5
194
AC4000
8/3 - 2/1
238
191.5
41
70
65.5
50
84
40
9
13
7
42.2 33 88
229
AC4000-06
4/3
253
193
40.5
70
69.5
50
89
40
9
13
7
46.2 36 88
230.5
AC5000 4/3 - 1 300 271.5 48 90 75.5 70 105 50 12 16 10 55.2 40 115 309.5

 


  (F.R.L(AC20 ~ 50

 

 

تصوير

AC30-03

AC40-04

AC40-04DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات
فشار آزمايش
15.3Kgf/cm2
ماکسيمم فشار عملکرد
 10.2Kgf/m2
دماي محيط و دماي سيال
-5 تا 60 درجه سانتيگراد , هنگامي که ضد يخ است
دقت فيلتر
5 ميکرون
روغن قابل اجراي توصيه شده
روغن درجه يک توربين ISOVG32
 جنس کاسه
پلي کربنات
 
کاسه ي محافظ کاسه
 

AC20 (بدون کاسه)

AC30 و 50 (با کاسه)

 قرارگاه مقدار فشار
0.51 تا 8.67 Kgf/cm2
 ساختمان
نوع لبريز
 ترکيب کردن
فيلتر
AF20 تا 50
رگلاتور
AR20 تا 50
روغن زن
AL20 تا 50

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نحوه ي سفارش کالا

(5)E (4)  (3)03  (2)30 (1)AC 

معادل عبارت داخل جدول ميباشد >>>AC  30 - 03  D  E

(1) - مدل : واحد FRL

(2) - سايز شير : 20 - 30 - 40 - 50

(3) - سايز محل اتصال : 01: 8/1" - 02: 4/1" - 03: 8/3" - 04: 2/1" - 06: 4/3" - 10: 1

(4) - نوع تخليه :   خالي :تخليه نيمه اتوماتيک - C: تخليه اتوماتيک (N.C) و  D:تخليه اتوماتيک (N.O)

(5) - مدل فشار سنج - خالي يا , G: فشار سنج گرد - E: فشار سنج مدل مربعي

 

 

 

سمبل

 

 

 

 

 

 

 

 

مدل مشخصات
تخليه دستي *تخليه انوماتيک

(Rc (PT

سايز محل اتصال

قطر محل اتصال فشار سنج بشقاب جداکننده با براکت فشار سنج
AC20-01 AC20-01C 8/1 8/1 Y200T

G36-2-01

~

G36-10-01

AC20-02 AC20-02C 4/1 8/1 Y200T
AC30-02 AC30-02D 4/1 8/1 Y300T
AC30-03 AC30-03D 8/3 8/1 Y300T
AC40-02 AC40-02D 4/1 4/1 Y400T

G46-2-02

~

G46-10-02

AC40-03 AC40-03D 8/3 4/1 Y400T
AC40-04 AC40-04D 2/1 4/1 Y400T
AC50-06 AC50-06D 4/3 4/1 Y600T
AC50-10 AC50-10D 1 4/1 Y600T

                                                         * AC20 فقط تخليه اتوماتيک نوع (N.C.) را دارد و AC30~50تخليه اتوماتيک  نوع (N.O.) و (N.C.) را دارند.

 

ابعاد
 

 

مدل
قطر محل اتصال
مشخصات استاندارد
مشخصات اختياري
A
B
C
D
قطر پايه براکت
با فشار سنج
با تخليه اتوماتيک
E
F
G
H
J
K
L
قطر L
M
N
P
Q
T
B
AC20
8/1 - 4/1
126
123
36
80
41.5
43
30
24
33
12
5.5
5.5
3.2
5
65
29.5
2
141
AC30
4/1 - 8/3
167
153
68
80
55
57
41
35
-
14
7
7
4
71
66
30.5
3.5
194
AC40
4/1 - 8/3 - 2/1
220
187
40
105
72.5
75
50
40
-
18
9
9
4
88
74
35
3.5
226
AC50
4/3 - 1
282
264
43
105
93
96
70
50
-
20
11
11
6.4
115
84
44.5
3.3
303

 

طراحی سایت توسط سنادیتا
طراحی سایت