سفارش مشتری

 تخلیه ته خطی 

تصویر

AD402-04

SAH402-04

NP-168

مشخصات
مدل
AD402-04
SAH402-04
سیال
هوا
محل اتصال داخلی
2/1"
2/1"
محل اتصال خارجی
8/1"
8/1"
فشار ثابت
 15Kgf/cm 
ماکسیمم فشار عملکرد
10Kgf/cm2
مقدار دما
5 تا 60 درجه سانتیگراد

 

 

 

 

 

 

 

 

سمبل

 

 

 

 

نحوه ی سفارش کالا

(AD (1 402(2) 04(3)

 

معادل عبارت داخل جدول میباشد >>> AD 402 - 04

 (1) - مدل  AD : تخلیه ته خطی

 (2) -  402:402

 (3) - محل اتصال داخلی :  PT1/2   

 

طراحی سایت توسط سنادیتا
طراحی سایت