سفارش مشتری

 

سه راهي مدل PE

تصوير
مشخصات
 
قطر
مدل
C1
C2
قطر d
E1
E2
قطر G
وسعت مناسب mm2
وزن(g)
D1
D2
قطر 4
قطر 4
PE4
15
15
3.2
17.5
17.5
10.5
3.5
6.5
قطر6
قطر 4
PE6-4
17
15.6
3.2
20.6
15.6
12.4
4.2
8.5
قطر6
PE6
17
17
3.2
20.6
20.6
12.4
10
9
قطر 8
قطر6
PE8-6
18.8
17
3.2
23.6
17.5
14.3
10
12
قطر 8
PE8
18.8
18.8
3.2
23.6
23.6
14.3
16
12
قطر 10
قطر 8
PE10-8
19.7
18.8
4.2
25.1
25.1
17.8
16
22
قطر 10
PE10
19.7
19.7
4.2
25.1
25.1
17.8
30
22
قطر 12
قطر 10
PE12-10
22.3
19.7
4.2
29.1
29.1
20.8
30
36
قطر 12
PE12
22.3
22.3
4.2
29.1
29.1
20.8
30
36

 

طراحی سایت توسط سنادیتا
طراحی سایت