سفارش مشتری

 

 

 اتصال زانويي پايه بلند سري PLL

 

تصویر مشخصات
قطر D
محل اتصال R
مدل
A
C
قطر G
L
وتر H
وسعت مناسب mm2
وزن(g)
قطر 4
8/1"
PCF4-01
8
14.3
10
24.5
10
4
 
4/1"
PCF4-02
11
14.3
10
27.5
10
5.5
20.5
قطر 6
8/1"
PCF6-01
8
16.7
12
26.7
12
12.5
12
4/1"
PCF6-02
11
16.7
14.3
29.1
14
12.5
21
قطر 8
8/1"
PCF8-01
8
18.2
14.3
28
14
20
18
4/1"
PCF8-02
11
18.2
14.3
31
14
20
25
8/3"
PCF8-03
12
18.2
14.3
32
14
20
 
قطر 10
4/1"
PCF10-02
11
19.4
17
34
17
22
 
8/3"
PCF10-03
12
19.4
17
35
17
35
 
قطر 12
4/1"
PCF12-02
11
22.4
20
36
21
58
 
8/3"
PCF12-03
12
22.4
20
36
21
58
 

 

طراحی سایت توسط سنادیتا
طراحی سایت