سفارش مشتری

 سنسور سوئيچ

 

تصوير
 

 نحوه ي سفارش کالا 

 (1)CSI
 (2)G

 

  > > >   CSI  G (معادل همان عبارت نوشته شده در جدول ميباشد)

(1):مدل , (2):نوع :

کد
نوع
F
لامپ درقسمت جلو قرار دارد
U
لامپ در بالا قرار دارد
S
نوع کوچک
J
نوع اصلي
G
نوع پوشيده

 

   مدار عملکرد

 

مشخصات
نوع سنسور سوئيچ
مقدار ولتاژ عملکرد
مقدار جاري عملکرد
زمان واکنش
مقاومت در برابرشوک
مقاومت در برابر لرزش
دما
محافظت محيطي
لامپ شاخص
سيم راهنما
طول عمر دواير
سيلندر مناسب
CSI-F

DC:5V~240V

AC:5V~380V

DC:5V~60mA

AC:5V~50mA

ماکسيمم 1ms
300m/S2 (30G)
10~50(Hz)
0~6C
IP-67
LED
2M

500>=

حداقل 5 ميليون

SI,SC,SU,MA,MAL

CSI-U
CSI-S

DC:5V~240V

AC:5V~240V

DC:5V~50mA

AC:5V~40mA

ماکسيمم 1ms
300m/S2 (30G)
10~50(Hz)
0~6C
IP-67
LED
2M

>=500

حداقل 5 ميليون

MA,MAL
CSI-J

DC:5V~240V

AC:5V~240V

DC:5V~50mA

AC:5V~40mA

ماکسيمم 0.3ms
300m/S2 (30G)
10~50(Hz)
0~6C
IP-67
LED
2M

>=500

حداقل 5 ميليون

SDA,TN
CSI-G

DC:5V~240V

AC:5V~240V

DC:5V~50mA

AC:5V~40mA

ماکسيمم 0.3ms
300m/S2 (30G)
10~50(Hz)
0~6C
IP-67
LED
2M

>=500

حداقل 5 ميليون

SDA,MD,MK,STM

 ابعاد

                                                              CSI-F                                                                              CSI-U

 

         CSI-S                                                                                                 CSI-J

 CSI-G

طراحی سایت توسط سنادیتا
طراحی سایت