سفارش مشتری

سيلندرمدل ((Twin rod))

 

 

سمبل
تصوير
 
 

 

 

مشخصات
سايز قطر
10mm
16mm
20mm
25mm
32mm
عملکرد
نوع دو عملکردي
سيال
هوا(به وسيله ي 40 صافي صاف شده است)
مقدار فشار
1~9Kgf / cm 2
فشار ثابت
13.5Kgf / cm 2
مقدار دما
-5~70 ° C
کورس قابل تنظيم
 mm -0~10
ترمز
ضربه گير
تحمل بدون چرخش
0.4 °
0.3 °
سايز محل اتصال
M5 × 0.8
8/1"

 

 

 

 

 

 

 

 نحوه ي سفارش کالا

 (1)TD
20 (2)
50 (3)
(4) S

 > > >   SDA  S 20×30 -S (معادل همان عبارت نوشته شده در جدول ميباشد)

(1)  :کد سري : TN : نوع ثابت دو محوري - TND : نوع ثابت دو محوري  ,  (2) : سايز قطر , (3) : کورس  
 
(4) : کد حلقه مغناطيسي - خالي : بدون آهن رباS -  : باحلقه مغناطيسي 
 
 

 

ليست کورس استاندارد
سايز قطر (mm)
 کورس استاندارد
ماکسيمم کورس
کورس موجود تا بيش از
سنسور
10
10
20
30
40
50
60
70
 
 
 
 
 
70
100
 
16
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
125
150
150
200
 
20
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
125
150
150
200
CSI-J
25
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
125
150
150
200
 
32
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
125
150
150
200
 

 

 

ابعاد

  قطر 10

قطر 16 تا 25

 

 

قطر / آيتم A B C D =>(کورس) 10 20 30 40 50 60 70
10 63 12 49 10 E 30 30 35 40 45 50 55

 

 

قطر / آيتم
A
B
C
D
=>(کورس)
10
20
30
40
50
60
80
90
100
125
150
F
G
H
I
J
K
L
M
N1
N2
P1
P2
Q
R
S
T
V
W
16
68
15
53
20
 
30
35
40
45
50
55
65
70
75
87.5
100
8
47
7
24
M4 ×0.7
47
53
20
22
11
هر دو طرف:قطر 6.5 , dp:7.5 , سوراخ سراسري:قطر 4.5
هر دو طرف:قطر 8 , dp:7.5 , سوراخ سراسري:قطر 4.5
34
3
54
21
8
6.1
20
78
20
58
20
E
35
35
40
45
50
55
65
70
75
87.5
100
10
55
10
28
M4 ×0.7
55
61
24
25
12
هر دو طرف:قطر 6.5 , dp:7.5 , سوراخ سراسري:قطر 4.5
هر دو طرف:قطر 8 , dp:7.5 , سوراخ سراسري:قطر 4.5
44
3.5
62
25
10
8.1
25
81
19
62
20
 
40
40
45
50
55
60
70
75
80
92.5
100
10
66
9
34
M4 ×0.7
66
72
29
27
12
هر دو طرف:قطر 6.5 , dp:7.5 , سوراخ سراسري:قطر 4.5
هر دو طرف:قطر 8 , dp:7.5 , سوراخ سراسري:قطر 4.5
56
6
73
30
12
10.1

 

 

 

 

 

قطر / آيتم
A
B
C
D
=>(کورس)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
125
150
32
108
30
78
35
E
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
102.5
115

 

 

ابعاد

 

 

 

قطر / آيتم
PA
PB
P1
PD
PE
PF
PG
PH
10
18
0.7
قطر 6.2 dp. 3.5 mm,سراسر : قطر 3.3
5.2
6
2.2
5.1
M3 × 0.5 (dp)5.5mm
16
24
1
قطر 7.8 dp.4.3 mm,سراسر : قطر 3.3
6.2
8
3
6.1
M4× 0.7 (dp)9mm
20
28
1
قطر 11 dp 6.5 mm,سراسر : قطر 3.3
8.2
10
3
8.1
M6× 1 (dp)10mm
25
34
1
قطر 11 dp 6.5 mm,سراسر : قطر 3.3
10.2
12
3
10.1
M6× 1 (dp)10mm
32
42
2
قطر 17 dp.10.5 mm,سراسر : قطر 3.3
14.2
16
3
14.1
M10× 1.5 (dp)13mm

 

طراحی سایت توسط سنادیتا
طراحی سایت